Bouwkundig ontwerp-,
acquisitie- en conceptontwikkelingsbureau

Over ons

Artotech ontwerpt innovatieve-, creatieve- en realistische bouwprojecten voor werken, wonen en recreatie. Wij spelen in op veranderende behoeften en houden langdurige ontwikkelingen in het oog. Voor zowel de particulier als het bedrijfsleven richt het bureau zich op het complete dienstenpakket. Het uiteindelijke doel van Artotech is het realiseren van uw bouwplannen naar uw wensen. Voor Artotech is het mogelijk elk project weer op een eigen specifieke wijze te benaderen en uit te werken. Voor u als klant betekent dat een persoonlijke benadering van uw bouwplannen. Door deze werkwijze is het welslagen dan ook gegarandeerd. Ziet u mogelijkheden neemt u dan gerust contact op met Artotech, wij informeren u graag

Werkzaamheden bouwkundig ontwerpbureau

Architectuur
Het maken van een ontwerp voor woningen, kantoren en bedrijfshallen.
Het maken van bestektekeningen
Het maken van een 3D
Het verzorgen van de vergunningaanvraag
Het opstellen van technische omschrijvingen
Het uitvoeren van berekeningen ten behoeve van het bouwbesluit, o.a. statische berekening grondmechanisch onderzoek en een bouwfysisch rapport

Bouwkosten
Het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek o.a. stichtingskosten en exploitatiekosten
Het controleren van kostenramingen en begrotingen
Het bewaken van het door de opdrachtgever gestelde budget

Bouwmanagement
Het begeleiden van opdrachtgevers van start tot en met de oplevering
Het houden van aanbestedingen
Het begeleiden en controleren van de bouwwerkzaamheden tijdens de uitvoering


Opdrachtgevers Artotech

Projectontwikkelaars

Particulieren

Aannemers

Bedrijven

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!